user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 27187 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
Dato: 
22. Marts 2013 - 13:37 - 14:37

Kære studerende!

Der indkaldes hermed til ordinære generalforsamling 2013 i DIKUs kantinebestyrelse.

Indkomne foreslag skal være kantinebestyrelse i hænde senest d. 15 marts. Indkomne forslag modtages ved at sende en mail til kantine@diku.dk med emnet "Forslag til generalforsamling 2013".

Tidspunkt for afholdelse er:
Fredag d. 22. marts, kl. 13:37 i kantinens hyggehjørne.

Dagsorden følger senest d. 19. marts.

Venlig hilsen
Kantinebestyrelsen

Kantine
Offline
Sv: Indkaldelse til kantinebestyrelsens generalforsamling 2013

Dagsorden for kantinebestyrelsens generalforsamling d. 22/03/13
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved Henrik G. Jensen
4. Forelæggelse af Kantinens regnskab 2012 ved Daniel Hesselund Egeberg
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse (fredsvalg):
Formand: Henrik G. Jensen
Næstformand: Daniel Hesselund Egeberg
Kasserere: Søren Dahlgaard og Daniel Hesselund Egeberg
Menige medlemmer: Michael Andersen, Desirée M. S. Jørgensen, Ida Annie Pinder, Truls Asheim, Søren Pilgaard, Søren Dahlgaard, Jonas Brunsgaard, Jenny-Margrethe Vej, Stephan Telling
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

==o== kantine@diku.dk ==o==