Dato: 
22. Marts 2013 - 13:37 - 14:37

Kære studerende!

Der indkaldes hermed til ordinære generalforsamling 2013 i DIKUs kantinebestyrelse.

Indkomne foreslag skal være kantinebestyrelse i hænde senest d. 15 marts. Indkomne forslag modtages ved at sende en mail til kantine@diku.dk med emnet "Forslag til generalforsamling 2013".

Tidspunkt for afholdelse er:
Fredag d. 22. marts, kl. 13:37 i kantinens hyggehjørne.

Dagsorden følger senest d. 19. marts.

Venlig hilsen
Kantinebestyrelsen

Kantine
Offline
Sv: Indkaldelse til kantinebestyrelsens generalforsamling 2013

Dagsorden for kantinebestyrelsens generalforsamling d. 22/03/13
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved Henrik G. Jensen
4. Forelæggelse af Kantinens regnskab 2012 ved Daniel Hesselund Egeberg
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse (fredsvalg):
Formand: Henrik G. Jensen
Næstformand: Daniel Hesselund Egeberg
Kasserere: Søren Dahlgaard og Daniel Hesselund Egeberg
Menige medlemmer: Michael Andersen, Desirée M. S. Jørgensen, Ida Annie Pinder, Truls Asheim, Søren Pilgaard, Søren Dahlgaard, Jonas Brunsgaard, Jenny-Margrethe Vej, Stephan Telling
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

==o== kantine@diku.dk ==o==