Warning: The table 'drupal_watchdog' is full query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:603:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid\n LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access'\n LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 18838 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:5:\"%file\";s:52:\" in /var/www/dikutal.dk/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: The table 'drupal_watchdog' is full query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1449:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT DISTINCT node.nid AS nid,\n node.title AS node_title,\n node.language AS node_language,\n node.type AS node_type,\n node.vid AS node_vid,\n node_revisions.teaser AS node_revisions_teaser,\n node_revisions.format AS node_revisions_format,\n node_data_field_date.field_date_value AS node_data_field_date_field_date_value\n FROM drupal_node node \n LEFT JOIN drupal_content_field_date node_data_field_date ON node.vid = node_data_field_date.vid\n LEFT JOIN drupal_term_node term_node ON node.vid = term_node.vid AND (term_node.tid = 9 OR term_node.tid = 10 OR term_node.tid = 12 OR term_node.tid = 19 in /var/www/dikutal.dk/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: The table 'drupal_watchdog' is full query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:236:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 18838 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name LIMIT 0, 1\";s:5:\"%file\";s:62:\"/var/www/dikutal.dk/sites/all/modules/pathauto/pathauto.module\";s:5:\"%line\";i:142;}', 3, '', 'http://dikutal.dk/erhverv/jobs/biologisk-institut-s%C3%B8ger-stabil-datalogistuderende-til-programmeringsopgaver?quicktabs_5=1', '', '54.82.0.87', 1414024809) in /var/www/dikutal.dk/includes/database.mysqli.inc on line 134
Biologisk Institut søger stabil datalogistuderende til programmeringsopgaver | Dikutal.dk
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 18838 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT node.nid AS nid, node.title AS node_title, node.language AS node_language, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_revisions.teaser AS node_revisions_teaser, node_revisions.format AS node_revisions_format, node_data_field_date.field_date_value AS node_data_field_date_field_date_value FROM drupal_node node LEFT JOIN drupal_content_field_date node_data_field_date ON node.vid = node_data_field_date.vid LEFT JOIN drupal_term_node term_node ON node.vid = term_node.vid AND (term_node.tid = 9 OR term_node.tid = 10 OR term_node.tid = 12 OR term_node.tid = 19 OR term_node.tid = 18 OR term_node.tid = 13 OR term_node.tid = 16 OR term_node.tid = 17 OR term_node.tid = 11 OR term_node.tid = 14 OR term_node.tid = 15) LEFT JOIN drupal_node_revisions node_revisions ON node.vid = node_revisions.vid INNER JOIN drupal_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'book_page_access_view') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'forum_access'))) AND ( ((node.status <> 0) AND (node.type in ('event')) AND (term_node.tid IS NULL)) AND (DATE_FORMAT(ADDTIME(node_data_field_date.field_date_value, SEC_TO_TIME(7200)), '%Y-%m-%d') >= '2014-10-23') )ORDER BY node_data_field_date_field_date_value ASC LIMIT 0, 3 in /var/www/dikutal.dk/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 771.

Til løbende udvikling og vedligeholdelse af Biologisk Instituts undervisningsdatabase, InTeach, søges en datalogistuderende med kendskab til programmeringssproget PHP.

InTeach er et web baseret undervisningsindberetningsstystem udviklet på Biologisk Institut, instituttets anvendelse af lærerkræfter til undervisning registreres, samles og analyseres. Aflønning vil ske på timebasis. Det forventes, at du umiddelbart efter ansættelsen kan bruge ca. 10 timer om ugen på opgaven, da vi har en del presserende opgaver. Tiltrædelse så hurtigt som muligt.
Ansøgning vedlagt dokumentation for kvalifikationer sendes senest den 15-7-2012 til

Per Amstrup Pedersen, Professor Ph.D
Vice-institutleder for undervisning
August Krogh Bygningen
Biologisk Institut
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf. 35321667
e-mail: PAPedersen@bio.ku.dk

Job info

Placering: 
August Krogh Bygningen, Universitetsparken
Antal timer: 
10 timer / ugen
Deadline: 
15. Juli 2012

Company info

Virksomhed: 
Københavns Universitet
Virksomhedsbeskrivelse: 
&nbsp;
Kontakt: 
Per Amstrup Pedersen, Professor Ph.D
Address: 
August Krogh Bygningen Biologisk Institut Universitetsparken 13 2100 København Ø
Telefon: 
35321667