Datalogisk Institut søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen i datalogi i perioden 1. februar 2013 – 30. juni 2013, blok 3 og 4.

De ledige instruktorater er på følgende kurser:

Datalogi

 • Proactive Computer Security
 • Algoritmer og datastrukturer

Kommunikation og it

 • Interaktionsdesign
 • Førsteårsprojekt

Der kan muligvis opstå behov for instruktor(er) på enkelte øvrige kurser. Skriv til christen.s@diku.dk for info.

Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er offentliggjort på www.sis.ku.dk.

Antallet af instruktorater afhænger af antallet af tilmeldte studerende til kurserne.

Arbejdsopgaver

Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

 1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser
 2. Ugentlige instruktormøder
 3. Rettelse af opgaver
 4. Vejledning til grupper af studerende på 3-4 personer med henblik på gennemførelse af projekter.
 5. Et instruktorat er normalt på 135 timer

  Kvalifikationer

  Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Studerende, som har bestået matematikstudiets bacheloruddannelse kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset.

  Løn og ansættelsesforhold

  Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Du kan finde overenskomsten her.

  Lønnen udgør kr. 203,44 pr. time.

  Ansøgning

  Send ansøgning bilagt karakterudskrift, elektronisk via linket nedenfor, så den er universitetet i hænde senest fredag d. 25. januar, 2013.

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Ansættelsessamtaler

  Du kan forvente at blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse skal oplyses på ansøgningen.

  Yderligere oplysninger om stillingerne
  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på www.sis.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig underviser.

  Søg online

Job info

Placering: 
DIKU
Antal timer: 
135
Deadline: 
25. Januar 2013

Company info

Virksomhed: 
Københavns Universitet
Virksomhedsbeskrivelse: 
Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479, og hører med sine 37.000 studerende og 9.000 ansatte til de største i Norden og de højest rangerende i Europa. Universitetet består af seks fakulteter, som omfatter humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi.