• user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 18572 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT node.nid AS nid, node.title AS node_title, node.language AS node_language, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_revisions.teaser AS node_revisions_teaser, node_revisions.format AS node_revisions_format, node_data_field_date.field_date_value AS node_data_field_date_field_date_value FROM drupal_node node LEFT JOIN drupal_content_field_date node_data_field_date ON node.vid = node_data_field_date.vid LEFT JOIN drupal_term_node term_node ON node.vid = term_node.vid AND (term_node.tid = 9 OR term_node.tid = 10 OR term_node.tid = 12 OR term_node.tid = 19 OR term_node.tid = 18 OR term_node.tid = 13 OR term_node.tid = 16 OR term_node.tid = 17 OR term_node.tid = 11 OR term_node.tid = 14 OR term_node.tid = 15) LEFT JOIN drupal_node_revisions node_revisions ON node.vid = node_revisions.vid INNER JOIN drupal_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'book_page_access_view') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'forum_access'))) AND ( ((node.status <> 0) AND (node.type in ('event')) AND (term_node.tid IS NULL)) AND (DATE_FORMAT(ADDTIME(node_data_field_date.field_date_value, SEC_TO_TIME(3600)), '%Y-%m-%d') >= '2014-10-26') )ORDER BY node_data_field_date_field_date_value ASC LIMIT 0, 3 in /var/www/dikutal.dk/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 771.

Opgaven består i at lave et simpelt program til Windows 7 som tilgår
data fra et måleapparat, viser det i en simpel grafisk interface,
laver nogle simple objektive bedømmelser af signalet og genererer en
output-fil, gerne i Word-format eller pdf.

Apparatet er beskrevet i denne manual, og dataprotokollen står i
afsnit 4.1.2.2 og frem.
http://www.micronoptics.com/support_downloads/Manual.pdf

Vi har også en ret veldefineret specifikation af den ønskede
brugerflade og bedømmelseskriterierne, som primært er simpel matematik
på signalet.

Grunden til vi gerne vil have lavet programmet når der allerede findes
et er at vi vil lave et simpelt program som operatørerne på vores
fabrik kan bruge til at checke funktionaliteten af optiske fibre. Lige
nu er folk fra udviklingsafdelingen nødt til at tage til Kalundborg
for at gøre det, så et idiotsikret program til kvalitetskontrol vil
være en stor gevinst.

Programmet skal skrives i C# eller Python (det er det vi bruger i
firmaet), og skal køre på Windows 7, gerne som en ren exe-fil, men
ikke et krav.

Vi regner med at arbejdet vil tage et par uger, og vi betaler 150 kr i
timen. Det er ikke hastesag, så det kan lægges i sommerferien som det
nu passer bedst. Vi regner dog med at vedkommende skal sidde ved vores
kontorer i Brøndby og arbejde, så vi nemt og hurtigt kan evaluere
interface og checke databedømmelsen.

Folk kan kontakte mig direkte på Nick.Weppenaar@nov.com eller mobil 4191 4728.

Job info

Placering: 
Brøndby
Deadline: 
30. Juni 2012
Løn: 
150

Company info

Virksomhed: 
-
Virksomhedsbeskrivelse: 
-
Kontakt: 
Nick Weppenaar
Telefon: 
41914728

Handlinger