Warning: The table 'drupal_watchdog' is full query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:603:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid\n LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access'\n LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 18837 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:5:\"%file\";s:52:\" in /var/www/dikutal.dk/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: The table 'drupal_watchdog' is full query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:236:\"Got error 28 from storage engine\nquery: SELECT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 18837 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name LIMIT 0, 1\";s:5:\"%file\";s:62:\"/var/www/dikutal.dk/sites/all/modules/pathauto/pathauto.module\";s:5:\"%line\";i:142;}', 3, '', 'http://dikutal.dk/erhverv/jobs/studenterprogramm%C3%B8r-til-rigsarkivets-bevarings-og-kassationsafdeling', '', '54.163.72.86', 1414096641) in /var/www/dikutal.dk/includes/database.mysqli.inc on line 134
Studenterprogrammør til Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling | Dikutal.dk
user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 18837 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.

Er du skrap til at programmere i C# på .NET-platformen? Har du lyst til at få studierelevant erhvervserfaring? Så er det måske dig, der skal være studenterprogrammør i Statens Arkiver, Rigsarkivet, fra 9. august og frem til 31. december 2012.

Efterhånden som den offentlige forvaltning bliver digital, findes mere og mere af den information, som skal bevares for eftertiden, i digital form. Arbejdet med at modtage, teste og bevare de arkivalier, som afleveres digitalt, varetages af DIARK-sektionen i Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Sektionen har 13 medarbejdere. Vi har en hyggelig og uformel omgangstone og lægger vægt på et godt fagligt og kollegialt miljø.
Stillingsbeskrivelse

Dine arbejdsopgaver afhænger af dine kvalifikationer, men der vil være tale om afgrænsede progammeringsopgaver samt hjælp med test og evt. udarbejdelse af dokumentation. Vi lægger særlig vægt på, at du kan programmere i C# på .NET-platformen. Herudover skal du naturligvis have en solid generel IT-kompetence.

Vi forventer, at du som person er omhyggelig og systematisk, og at du har gode samarbejdsevner.
Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Arbejdstiden er 12-15 timer pr. uge efter nærmere aftale, og du kan tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, så den passer med din undervisning. Arbejdsstedet er Rigsarkivets lokaler på Kalvebod Brygge 32, København V.
Ansøgning

Send en kortfattet skriftlig ansøgning, mærket "j.nr. 2012-012741", til

Statens Arkiver
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K

eller via e-post på adressen: mailbox@ra.sa.dk

Fremsender du ansøgning via e-post skal dokumentet/dokumenterne være i PDF eller Word og din postadresse skal fremgå af ansøgningen.

Ansøgningsfristen er den 2. juli 2012, kl. 12.00.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Chefkonsulent Jan Dalsten Sørensen, tlf. 41717246 (jds@sa.dk) eller systemudvikler Jonas Malling, tlf. 41717232 (jkm@sa.dk)

Du kan også læse mere om Statens Arkiver på www.sa.dk

Statens Arkiver tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesseret uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Job info

Placering: 
Købenahvn
Deadline: 
2. Juli 2012

Company info

Virksomhed: 
Statens Arkiver
Virksomhedsbeskrivelse: 
Statens Arkiver er en forskningsinstutition under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier til brug for fremtidig forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum, samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Statens Arkiver har ca. 260 ansatte fordelt på 6 institutioner, 3 i Jylland, 2 på Fyn og 1 på Sjælland.