• user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 21101 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 391 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM drupal_blocks b LEFT JOIN drupal_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN drupal_i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='da' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'dikutal' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/dikutal.dk/modules/block/block.module on line 456.

Gennem de sidste 5 år har MaCom A/S været med i mange bachelorprojekter og specialer. Derudover har
MaCom i øjeblikket også 2 erhvervs-Ph.d’er.

De fleste projekter er mundet ud i kørende kode direkte i vores produkt Lectio og bliver
brugt af de fleste gymnasier i Danmark med mere end 100.000 daglige brugere. www.lectio.dk er et af
Danmarks største websteder (top 3) med mere end 140 millioner sidevisninger pr. måned.

Nedenfor har vi beskrevet nogle forslag til emner som kan laves i samarbejde med MaCom.

Hvis du er interesseret i at lave et projekt i samarbejde med MaCom/Lectio, skal du være meget
velkommen til at kontakte Michael Herold, tlf 33 79 79 00, mail: herold@macom.dk

Fordeling af ansøgere til de danske gymnasier

Når elever søger ind på gymnasier i region hovedstaden bliver Lectio (www.optag.dk) brugt som
fordelingssystem. Fordelingen foregår meget manuelt i dag og det tager meget tid at lave én fordeling. Der
ønskes udviklet algoritmer som kan hjælpe med denne fordelingsproces og som kan gøre det muligt at
danne flere forskellige forslag til fordeling af eleverne på gymnasierne. Der er mange alternative løsninger
når man prioriterer forskellige mål. Der optimeres efter: Elevernes bedste (opfylde 1. ansøgerønsker,
kortest afstand), skolernes bedste (de bedste elever, de bedst sammensatte klasser og studieretninger),
samfundets bedste (økonomisk, at bruge de tilgængelige skoleressourcer bedst muligt).

Konferencesystem

Lectio er et stort konferencesystem som igennem 10 år er blevet kraftigt udvidet. Opbygning ønskes
nytænkt, specielt da systemet de kommende år skal kunne håndtere skoler med over 10.000 elever og
lærere.

Interaktive tests, quizzer og spørgeskemaer

Som en del af undervisningen på landets gymnasier bruges diverse former for tests (f.eks. multiple choice
tests). En stor del af disse foregår i dag på papir eller via online spørgeskemaer. Dette projekt omhandler at
lave en analyse og et design til hvordan man kan lave et interaktivt værktøj, hvor man kan lave f.eks.
multiple choice tests og samtidig kan have en smart og effektiv opfølgning på besvarelserne (direkte udlede
karakter m.m.)

Kvantitativ statistik

Lectio indeholder information om ca. ½ million gymnasieelever. For alle disse elever findes der information
om karakterer, fravær, opgaver og meget andet. F.eks. er der registreret 18 millioner karakterer og over ½
milliard fraværsregistreringer. Derudover er der også mulighed for at udtrække data som normalt ikke er
tilgængelige i statistikker – f.eks. elevens lærers køn og alder, censors køn og alder, tidspunkt hvilken time
en elev fik fravær (var det om morgenen? Dagen efter en fodboldkamp?)

Læringsspil – fremtidens undervisning

I MaCom har vi et mål om at den danske undervisningssektor skal være papirløs. Vi har allerede indført
Ebøger og Eværk (interaktive bøger). Vores næste mål er at udvikle en platform til fremtidens digitale
undervisning. En vigtig brik omhandler, hvordan man kan bruge computerspil i undervisningen. Et eksempel
på et pilotprojekt kunne være, at med udgangspunkt i et eksisterende 3D læringsspil til mobile enheder (på Unity-frameworket), at indføre nogle dataopsamlinger som viser brugerens adfærd i spillet. Disse data skal
opsamles centralt og bruges f.eks. til at sige noget om elevens styrker og svagheder. På nationalt plan kan
der ligeledes laves statistikker m.m. De opsamlede data kan igen bruges til at beregne og sende brugeren
videre i læringsspillet i en given retning.

Mobil app til idrætstest – dataopsamling

På de danske gymnasier skal alle elever igennem forskellige former for tests i idræt (f.eks. Cooper, biptest).
Dette projekt omhandler at lave en mobil app, hvor brugeren kan udføre testene, hvorefter dataene
indsendes til Lectio (en central service). Når dataene er opsamlet centralt, skal der laves et brugerinterface
(web) hvor eleven, lærere m.fl. kan se statistikker m.m.
Design af et HR modul
På de danske uddannelsesinstitutioner har man rigtigt mange lærere ansat. Institutionen skal have et
overblik over efteruddannelsen af lærerne. Dette projekt omhandler at lave en analyse og et design af et
HR system specifikt til uddannelsesinstitutioner.

Brugervenlighed

Der ønskes lavet en brugervenlighedsanalyse af www.lectio.dk. Analysen kan f.eks. indeholde studier af
brugerne, analyser af logfiler og munde ud i en rapport med mulige forbedringsområder.

Plagiatkontrol (digital eksamensplatform)

I Lectio findes der i dag et plagiatkontrolsystem som undersøger om skriftlige opgaveafleveringer er
plagierede (tjekker alle afleveringer op i mod 8 millioner tidligere afleveringer). Dette system er lavet af 2
specialestuderende fra DTU. Systemet ønskes videreudviklet.

Massive uploads af opgaver (digital eksamensplatform)

Når eleverne i gymnasierne meget snart skal aflevere deres skriftlige eksamener online i Lectio, så er der en
meget stor udfordring i hvordan selve afleveringen skal forgå. Problemet ligger i at man f.eks. har 30.000
elever der indenfor 15 minutter skal aflevere 20 MB. Dette er 20MB*30.000=600GB, hvilket er ca. 5 Gb/s
(og derfor i spidsbelastning bør specificeres til 10-15 Gb). Dette er nok ikke direkte muligt med de
internetforbindelser der er tilgængelige. Projektet omhandler at lave en løsning (og eventuelt
implementering) som muliggør eksamensafleveringen.

Project info
Deadline: 
1. Marts 2013
Contact info
Kontakt: 
Michael Herold
E-mail: