• user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT t.* FROM drupal_term_node r INNER JOIN drupal_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN drupal_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN drupal_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN drupal_acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN drupal_acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 19602 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dikutal.dk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT node.nid AS nid, node.title AS node_title, node.language AS node_language, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_revisions.teaser AS node_revisions_teaser, node_revisions.format AS node_revisions_format, node_data_field_date.field_date_value AS node_data_field_date_field_date_value FROM drupal_node node LEFT JOIN drupal_content_field_date node_data_field_date ON node.vid = node_data_field_date.vid LEFT JOIN drupal_term_node term_node ON node.vid = term_node.vid AND (term_node.tid = 9 OR term_node.tid = 10 OR term_node.tid = 12 OR term_node.tid = 19 OR term_node.tid = 18 OR term_node.tid = 13 OR term_node.tid = 16 OR term_node.tid = 17 OR term_node.tid = 11 OR term_node.tid = 14 OR term_node.tid = 15) LEFT JOIN drupal_node_revisions node_revisions ON node.vid = node_revisions.vid INNER JOIN drupal_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'book_page_access_view') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'forum_access'))) AND ( ((node.status <> 0) AND (node.type in ('event')) AND (term_node.tid IS NULL)) AND (DATE_FORMAT(ADDTIME(node_data_field_date.field_date_value, SEC_TO_TIME(7200)), '%Y-%m-%d') >= '2014-10-26') )ORDER BY node_data_field_date_field_date_value ASC LIMIT 0, 3 in /var/www/dikutal.dk/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 771.

Det er igen blevet tid for studerende på DIKU til at søge Prosas støttemidler. Mangler din sociale forening udstyr, eller går du og fifler med et projekt som vil gavne studiemiljøet? Prosa tilbyder to gange årligt økonomisk støtte til disse projekter, som Datalogisk Fagråd så formidler. Denne søgerunde udgør kr. 15.000.

Mængden af midler afhænger af hvor mange medlemmer Prosa kan tælle blandt DIKU's studerende. Medlemsskab for studerende er desuden gratis.

Det eneste du skal gøre er:
1) Udfyld formularen på http://goo.gl/9v0hl inden den 16. august kl. 12
2) Deltag i fagrådsmødet den 16. august kl. 17:00 på DIKU (kantinen)
3) Indsend en kvittering til fagrådet inden der er gået et halvt år

Midlerne er tilgængelige til alle som studerer datalogi eller nat&it. Man behøver ikke være medlem af en eksisterende social forening. Støttemidlerne bliver afgjort på demokratisk vis på ovenstående fagrådsmøde. Læs gerne vejledningen i formularen.

Eksempler på tidligere anvendelse: Fodbolde, træningstrøjer,
serverudstyr, plakater, klistermærker, tilskud til hyttetur, morgenmad til brætspilsdag, hygge-pc'en i kantinens sofahjørne.

På vegne af Datalogisk Fagråd